Forbrukslån

Flere og flere eksperter er bekymret for boligprisene. Ekspertene synes at boligprisene kun går en vei og det er oppover. De vil gjerne at de skal stabilisere seg slik at de ikke bare vokser. Jo mer prisene vokser jo vanskeligere blir det for folk flest å komme seg inn i markedet. Blir markedet vanskeligere å komme seg inn i blir det veldig vanskelig for unge å komme seg inn. Dette fører igjen til at det blir et marked forbeholdt de rike. Dette er ekstremt farlig da eiendom er den største enkeltinvesteringen en person gjør i livet. Blir folk holdt utenfor denne investeringen skaper man forskjeller i samfunnet som er ekstremt vanskelig å rette opp.

Reduksjon i pris på bolig er farlig fordi det skaper store utfordringer for de som har investert i bolig og samtidig lever av denne investeringen. Eksperter bekymrer seg nå for at forbrukslån drar prisene oppover fordi det gjør at ungdom og folk uten oppsparte midler kommer seg inn i boligmarkedet. Så langt er det forbrukslånet som hjelper folk til å fortsatt komme seg inn i et marked som blir mer og mer restriktivt.